@ Flow Factory AB 2019 - All Rights Reserved.                      Back to Top

 • Twitter Social Icon

"Rapid development of business requirements on a global scale."

Riksbyggen beslutar om att digitalisera

 

Identifierar flera tidskrävande processer med många manuella inslag som behöver digitaliseras:

 • Inventering
   

 • Riskanalys
   

 • Försyn
   

 • Produktion
   

 • Förbesiktning
   

 • Efterbesiktning
   

 • Slutbesiktning

   

 • Startar med en applikationen som ska stötta processen för inventering av lägenheter vid stambytesrenovering.
   

 • Inventering sköttes med papper, penna och digitalkamera med manuell sammanställning i ett Excel - underlag för offert mm.
   

 • Riksbyggen genomför ca 1000 inventeringar per år.

 • Startar med en applikationen som ska stötta processen för inventering av lägenheter vid stambytesrenovering.
   

 • Inventering sköttes med papper, penna och digitalkamera med manuell sammanställning i ett Excel - underlag för offert mm.
   

 • Riksbyggen genomför ca 1000 inventeringar per år.

 • Snabb proof-of-concept – för intern förankring
   

 • Körbar app på 6 veckor som skapar direkt affärsnytta – sparar många tusen timmar per år
   

 • Agil utvecklingsplattform att enkelt och kostnadseffektivt bygga nya applikationer på över tid
   

 • Känsla av snabbfotad digitaliseringsförmåga som föder innovationskraft och vilja att testa nya idéer 
   

"The DIOS platform fills a long existing process gap and provides functionality to improve digitalization on top."